Sosyal Ağlarla Bağlan


ORMANSIZLAŞMA VE DOĞAL YAŞAM ALANLARIN AZALMASI
#1

Günümüzde sıklıkla karşılaşılan ve bizi etkileyen en büyük sorunlardan bir tanesi ormansızlaşma ve doğal yaşam alanlarının azalması. Birçok farklı nedenlerden dolayı kaynaklanabilir. Bunlar arasında aşırı ağaç kesimi, ormansızlaşma ile ilgili yanlış tarım uygulamaları, yangınlar, kaçak madencilik ve yerleşim alanlarının genişlemesi sayılabilir. Bu faktörlerin bir araya gelmesiyle orman alanları azalır ve doğal yaşamı etkiler. Bu sorunun bizi ne kadar etkilediğini belki çoğumuz farkında değiliz ama ormanlar ve doğal alanlar, dünyamızın hayati bir parçasıdır, doğanın güzellikleriyle çevrili olmak biz canlıların ruhlarını besleyip mutluluk veriyor. Ancak, insan faaliyetleriyle birlikte ormanlarımız ve doğal yaşam alanlarımız giderek azalıyor ve hızla azalması çeşitli olumsuz etkilere yol açıyor. En önemli olumsuz etkilerinden bahsetmek gerekirsek; Ormanlar, atmosferdeki karbondioksiti emerek iklimi düzenliyor ve dünyamıza önemli ölçüde katkı sağlıyor fakat ormansızlaşma, bu karbondioksitin salınımını artırıyor ve İklim Değişikliğine sebep oluyor bu da canlılar için tehdit oluşturuyor. İklim değişikliğinin canlılar için tehdit oluşturulduğunu söylemiştik yani ormanlar, birçok canlı türünün yaşam alanıdır ve hepimiz farkındayız. Ormansızlaşma, bu türlerin yaşam alanlarının yok olmasına ve nesli tükenme riskine yol açarak Biyolojik Çeşitlilik Kaybı sorununu ortaya koyuyor.
 Suyun toprakta tutulmasına yardımcı olup, su kaynaklarının sürdürülebilirliğini ve toprağın erozyona uğramasını önleyen ormanların azalması; su döngüsünü etkileyerek Su Kaynaklarının Azalmasına ve Toprak Erozyonunun artmasına neden olur. Konuyu detaylı araştırdığımızda bunlar gibi birçok olumsuz nedenlerle karşılaşabiliriz. Bu nedenle ormanları ve doğal alanları korumak için hepimize büyük bir sorumluluk düşüyor.

Bu sorunu çözmek için bazı önemli adımlar atılabilir:

1. Ağaçlandırma ve orman koruma projeleri desteklenmeli, teşvik edilmeli ve kampanyalar düzenlenmelidir. Yeni ağaçlandırma alanları oluşturulmalı ve mevcut ormanlar korunmalıdır.
2. Tarım ve ormancılık faaliyetlerinde sürdürülebilirlik prensipleri benimsenmelidir ve teşvik edilmelidir. Sürdürülebilir ormancılık ve tarım yöntemleri kullanarak toprakları koruyabilir ve ağaç kesiminin kontrol altında alarak orman ekosistemlerinin korunmasını sağlayabilir.
3. Doğal yaşam alanlarının korunması için milli parklar, doğal rezervler ve koruma alanları oluşturulmalıdır. Bu alanlar, endemik bitki ve hayvan türlerinin korunmasına yardımcı olur.
4. İnsanların ormansızlaşmanın etkileri konusunda bilinçlendirilmesi önemlidir. Eğitim programları ve kampanyalar aracılığıyla insanlara doğal yaşam alanlarının önemi anlatılmalı ve çevre dostu davranışlar teşvik edilmelidir.
5. Tarım alanları ve kentsel alanlar arasında denge sağlanmalıdır. Tarım alanlarının planlı bir şekilde kullanılması ve kentsel alanların doğal yaşam alanlarını koruyacak şekilde planlanması önemlidir.
6. Sürdürülebilir ahşap ürünlerin kullanımını teşvik etmek önemlidir. Bu, ormansızlaşmayı azaltabilir ve doğal yaşam alanlarını koruyabilir. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak da çevreye daha az zarar veren bir seçenek olabilir.

Geleceğin Peyzaj Mimarı olarak ormansızlaşma ve doğal alanların azalmasına yönelik sorunları yaptığımız projelerde ve uygulamalarda öncelik olarak ele almadığımızı fark ettim. Bu yüzden Peyzaj mimarlık projelerinde ve uygulamalarında doğal alanların korunması ve ormansızlaşmanın önlenmesi için bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekiyor. Bunlar arasında:
1. Doğal bitki örtüsünün korunması ve yerel bitki türlerinin kullanılması.
2. Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir sulama sistemlerinin uygulanması.
3. Biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi ve habitatların oluşturulması.
4. Çevreye zarar vermeyen malzemelerin tercih edilmesi ve geri dönüşümün teşvik edilmesi.
5. Ekosistem hizmetlerinin gözetilmesi, örneğin toprak erozyonunu önlemek için doğal alanların korunması.
6. Peyzajın sürdürülebilir ve uzun vadeli yönetimi için bakım programlarının oluşturulması.

Bu noktalara dikkat ederek, peyzaj mimarlık projeleri ormansızlaşma ve doğal alan kaybını önleyebilir ve doğal çevreyi koruyabilir.

Aslında bu sorunu temelden ele alsaydık belki bir nevi sorunu azaltabilirdik. Bu sorunun farkına varıp harekete geçip projelere, uygulamalara yansıtmanın vakti geldi de geçiyor. Geç kalmış olabiliriz fakat bu hiçbir şeyi değiştiremeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Bu yüzden her birimizin küçük adımları büyük farklar yaratabilir yeter ki farkına varalım ve isteyelim.
Bul
Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi